Disclaimer

Artikel 1

De diensten op de website worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 2

Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website duurzaam-toerisme.com kunnen schriftelijk worden gemeld bij a-vakanties, Concordiaplein 3, 2851 VV, Haastrecht.

Klachten worden, indien mogelijk, afgehandeld binnen 30 dagen.

Artikel 3

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden, onvolkomenheden of tikfouten bevatten. A-vakanties is niet aansprakelijk voor degelijke fouten of onvolkomenheden. Slechts aan de algemene voorwaarden en polissen van de verzekeraar Europeesche kunnen rechten worden ontleend.

Wij kunnen nooit garanderen dat de gegevens op de website foutloos, up tot date zijn en correct zijn.

Wij streven er naar om de website en de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden maar kunnen deze toegankelijkheid niet garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen of spam die gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website.

Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker.

Wij kunnen niet garanderen dat de website 24 uur per dag online is

Wij zijn nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 4

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de geleden schade.

Artikel 5

De teksten, foto’s, logo’s, handels- en domeinnamen op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan a-vakanties. Het is strikt verboden om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming deze informatie te gebruiken, reproduceren, aan te passen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 6

Wij zorgen ervoor dat de verzameling van uw persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoongegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten van a vakanties en de aan a vakanties gelieerde ondernemingen.

Artikel 7

Afsluiten reisverzekeringen

De verzekeringen rechtstreeks afgesloten via de online module van Europeesche Verzekeringen.

Wij hebben een aanstelling bij de Europeesche onder agentschapnummer 10624.

De Europeesche heeft het recht om verzekeringen al dan niet te accepteren.

De polissen en algemene voorwaarden en eventuele andere belangrijke zaken, zullen rechtstreeks door Europeesche aan de verzekeringnemer worden toegezonden.

De premies voor deze verzekeringen zullen rechtstreeks door de Europeesche geïncasseerd worden.

Schades kunnen rechtstreeks bij de Europeesche ingediend worden.

Op alle verzekeringsovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Europeesche beschikbaar.

U vindt deze informatie en andere relevante informatie op www.europeesche.nl.

Artikel 8

Deze website is een initiatief van A-Vakanties, een handelsnaam van Fair Promotions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24430085.

Artikel 9

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.